És per a mi?

Tamé està pensada per cobrir totes els necessitats actuals de gran part de la població. Donis d’una persona que vol estar informada de qualsevol imprevist publicat al BOE o a la DGT.

Passant pel cap de família, que vol tenir agrupada les notificacions oficials en una sola aplicació.

Continuant per l’emprenedor que, a part de rebre notificacions personals, necessita rebre qualsevol notificació relacionada amb la seva empresa.

I acabant per gestories, assessories i serveis legals que requereixen controlar els notificacions dels seus clients, ja siguin treballadors per compte aliè, autònoms o empreses.

Per a més informació sobre Tamé, premi aquí.

Para todas las personas