Que é Tamé?

Cambiamos de casa con frecuencia. E non sempre actualizamos o enderezo en todas as axencias que toca. Hai veces que o carteiro non pode entregar un billete de tráfico na man porque o enderezo non é correcto ou non estamos presentes ou se perde … Ou unha notificación da Axencia Tributaria ou da Seguridade Social… E o mesmo ocorre co Negocios.

E, ao cabo dun tempo, a notificación publícase no BOE ou na DGT.

foto pagina que es tame

Tamé pode detectar diferentes notificacións, entre as máis comúns:

  • Multas de tráfico, tanto a nivel municipal, provincial ou autonómico. Todas as multas de tráfico que non se puideron notificar ao instante (como as multas por exceso de velocidade), se non se notifican, aparecen no BOE ou na DGT.
  • Citacións a comparecer, é dicir, o aviso de comparecer nun organismo para recibir na man unha notificación de sanción ou unha resolución, por exemplo.
  • Resolución da execución, é dicir, o aviso de que unha administración vai proceder contra o patrimonio dunha persoa ou empresa.
  • Identificación do condutor, Axencia Tributaria, Axuda ou subvención, etc.

Se queres ver a lista completa de notificacións, fai clic aquí.

Notificaciones

Tamé é unha aplicación que cando introduce o seu DNI ou NIE (ou NIF de empresas) conecta directamente ao BOE e DGT, obtén notificacións diarias e as envía ao seu dispositivo Smartphone ou Tablet, podendo así avisar inmediatamente e evitando posibles recargos, aforrando ata 50% dependendo do tipo de notificación.

Para obter máis información sobre como funciona Tamé, faga clic aquí.

capturatame